Winkelwagen (leeg) > Uw gegevens > Bestellen
Geen artikelen in winkelwagen.

Contact en voorwaardenjosy2.jpg

Josy is een creatie van Inge Hoogerheiden, Bing Werkatelier. Inge: "Bing Werkatelier staat voor creativiteit en positieve actie. Josy is ontstaan een aantal jaren geleden op een van mijn vele reizen. Een meisje dat altijd haar avonturenhoed op kan zetten om volop te leven en te genieten van het leven. En als ze tegenwind heeft? Dan haalt ze diep adem en stapt stevig door of neemt pas op de plaats. Door Josy krijg je plezier en ik heb veel plezier in het tekenen van haar avonturen. Hoe ik werk? Ik werk om mezelf leeg te maken van mijn gevoelens en ervaringen, hoe ik de wereld zie. En daarmee iets nieuws te scheppen. Daarmee hou ik anderen een spiegel voor, zodat ook jij kan groeien en scheppen vanuit jouw uniekheid. Je ziet deze spiegel terug in mijn kunstwerken, mijn projecten, mijn coaching en training en in alles wat ik met passie doe. Wil je meer weten? Neem dan zeker contact op."

regenboog.jpg

Voor meer informatie over Josy, haar vrienden of producten kun je altijd contact opnemen via het onderstaande formulier of mail naar bingwerkatelier@gmail.com.  

 

Kleurrijke groeten, Inge

Vernieuwen
Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl
Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl . Op verzoek zendt Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl u een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden.

2.Verpakking- en verzendkosten

2.1. Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl brengt een bijdrage in verpakking- en verzendkosten in rekening. Dit zit reeds bij de verkoopprijs inbegrepen.

2.2. Levering buiten Nederland is mogelijk. Hiervoor dient vooraf contact opgenomen te worden met Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl. Hiervoor gelden extra verzendkosten.

3. Bestelling, betaling en levering

3.1 De door Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2. Op afspraak kunnen de grote bestellingen, denk aan kunstwerken of aantallen boven de 20 stuks, afgehaald worden in Haarlem.

3.3. Betaling kan plaats vinden via de webshop en anders via contact met de leverancier (betaling per factuur bij grote aantallen).

3.4. Binnen 2 á 3 weken, nadat Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl de betaling heeft ontvangen,verzendt Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl uw bestelling.

3.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzending.


4. Ruilen & retourneren

4.1 Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl pleit ervoor dat de geleverde artikelen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Tevens geldt een uitzondering voor de handgemaakte producten, zoals de fairtrade Josy pop uit de sloppen van Kaapstad, haar vrienden en natuurlijk de kunstwerken. Deze producten zijn vervaardigd met de hand en van voorradige materialen op dat moment. Deze materialen kunnen onderhevig zijn aan verandering door de tijd heen. U kunt deze veranderingen in kleur of vorm niet verhalen op de leverancier of de producent. Tevens zijn de producten gemaakt door vrouwen in bijzondere omstandigheden voor vrouwen hier. De producten zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar en zet kinderen altijd onder toezicht aan het spelen. Let op: de artikelen kunnen niet gewassen worden of als gebruiksvoorwerp worden ingezet.

Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen 7 dagen na ontvangst een e-mail te sturen naar: bingwerkatelier@gmail.com onder vermelding van artikelnummer, aankoopdatum en bank- of gironummer. U ontvangt een e-mail waarin staat hoe en wanneer u het artikel dient te retourneren.

4.2 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Tenzij de goederen intussen in goede staat op de door Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl aangegeven wijze zijn teruggezonden. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, ontvangt u van Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl binnen 21 werkdagen uw geld retour.

4.3 Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect die na levering door welk dan ook is ontstaan aan koper, gezinsleden, derden of zaken. Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de producten tijdens de verzending.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid door schade, van welk aard ook, die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.

Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl is niet verantwoordelijk voor niet beschikbaarheid van www.bingwerkatelier.nl of www.theworldofjosy.nl en voor technische of elektronische fouten van online verbindingen.

4.4 Deze garantie vervalt wanneer:

a. een artikel gedragen en/of gewassen en/of gebruikt is.

b. u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen

c. u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies –indien van toepassing- niet heeft opgevolgd

d. het label niet meer aan het artikel is bevestigd

4.5 Meld de retourzending altijd binnen 7 dagen door een e-mail te sturen naar: bingwerkatelier@gmail.com De eventuele retourzending dient solide verpakt en voldoende gefrankeerd aan Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl te worden verzonden. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Ongefrankeerde retourzendingen of zending met strafporto worden niet geaccepteerd. Sales-artikelen of artikelen gekocht tijdens een actie en/of opruiming kunnen niet geretourneerd worden.

Retouradres: Bing Werkatelier, webshop www.worldofjosy.nl, Ceciliasteeg 3, 2011 RJ Haarlem.

5. Voorbehoud

5.1 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter, het kan voorkomen dat een artikel incidenteel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

6. Bestellingen/Communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl , dan wel tussen Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bing Werkatelier/ World of Josy, is Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl .

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl kan worden toegerekend,omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haarrekening komt.

8. Diversen

8.1 Indien u aan Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling (en)gebruik te maken van derden.

8.5 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde mediator of rechter in Nederland.

10. Privacy

10.1 Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl let erop dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Uw klantgegevens worden uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze heeft verstrekt gebruikt: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders.

12. Overige bepalingen

12.1 Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bing Werkatelier webshop www.worldofjosy.nl enig tekst of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Vogelenzang, maart 2020

Vogelenzangseweg 184A - 2114 BD Vogelenzang - T 06 21116833 - www.bingworkatelier.com - bingwerkatelier@gmail.com
- IBAN NL33ABNA0533317606 - BTW-nummer NL183661631B01 - KvK 34347365
©Bing Werkatelier is geregistreerd bij het CRKBO en officieel geregistreerd Human Design analist bij het IHDS(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.